Literatura o čaji


Literatura duchovní


Svámí Vivékánanda – Čtyři knihy o józe

Nakladatelství Fontána

Lze zakoupit na http://www.fontana.ws

Pokud bychom hledali skutečného nestora moderní jógy, pak se jím bez dlouhého pátrání stane Svámí Vivékánanda – indický mystik, myslitel a národní buditel, který jako první na přelomu 19. a 20. století seznámil Západ s hlubokou studnicí východní moudrosti a otevřel do té doby utajené dveře čisté duchovní vědy indických mudrců. V modernizovaném překladu vám vůbec poprvé přinášíme v souborném českém vydání čtyři jeho nejvýznamnější díla o józe, která se stala skutečnou klasikou duchovní literatury a která ani po téměř sto letech od prvního vydání neztrácejí nic z originality a provokativních myšlenek, ani z přesvědčivosti slovní vituozity, jíž tento výjimečný mistr otevřel srdce bezpočtu hledajících.

První kniha nazvaná Rádžajóga se zabývá otázkami psychické kontroly, ovládáním vnitřní energie, fungováním mysli a zejména vyššími stupni Pataňdžaliho osmistupňové stezky: ovládáním smyslů, koncentrací, meditací a stavem samádhi neboli vnitřní realizací. Nemálo prostoru je věnováno i pojmu prána a její úloze v duchovním vývoji.

Druhá kniha je věnována džňánajóze, józe poznání. Vivékánanda zde v 15 kapitolách vysvětluje povahu smyslového vnímání, otázky poznatelnosti Boha a podstaty vesmíru, podrobně analyzuje základní pojmy indické filozofie, jako je átman, brahma a mája.

Třetí kniha věnovaná bhaktijóze čili józe zbožné lásky vysvětluje cestu tzv. pocitové jógy, která staví na vytváření důvěrného vztahu k osobnímu bohu. Vivékánandovy výroky o lásce a citu patří k vůbec nejinspirativnějším, které v indické duchovní kultuře můžeme nalézt. Dále osvětluje přirozenost tohoto přístupu i rizika, která jsou s cestou bhakti spojena.

Poslední kniha Karmajóga objasňuje podstatu lidského jednání a principy cesty k dokonalosti prostřednictvím zřeknutí se plodů činů.


Pomnyum Sunim – Skutečné štěstí tady a teď

Nakladatelství Work in progress

Skutečné štěstí je sbírkou otázek a trefných odpovědí, které vycházejí z velké životní moudrosti, dharmy zenového mistra Pomnyun Sunima. Nabízí tazatelům rady na nejnaléhavější problémy v jejich životě. A protože mnoho lidských problémů je v zásadě obecných, tak čtenáři zjistí, že mnoho otázek a odpovědí v této knize mohou využít ve svých vlastních životních situacích. Názvy některých kapitol: Nemám rád svého kolegu, Pořád jsem v depresi, Rád bych odešel ze svého zaměstnání, ale…, Už nemohu dál žít se svým můžem, aj.